Tüm dijital fotoğraf makinesi fırsatları için tıklayın !

Google Kazançları Dijital Eğitim Kitabı

Medula Eczane Tesis Kodları Duyurusu

Yazar : vlknsr
Tarih : 28 Nisan 2015

30.03.2015 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Medula Provizyon Sistemi’nde yayınlanan “Toplum Sağlığı Merkezleri Hakkında” isimli duyuruda: “Aile Hekimliği dışındaki Sağlık Bakanlığına bağlı tüm birinci basamak sağlık hizmet sunucuları (Sağlık ocağı, AÇSAP, Verem savaş dispanseri v.b gibi) Toplum Sağlığı Merkezi altında toplanmış olup, sistemde tesis kodları tanımlanarak (11 il plaka kodu 9801, Ör: Ankara için 11069801 gibi) Halk Sağlığı İl Müdürlükleri tarafından her ile ait bu kodlara hekim tanımlamaları yapılmıştır. Bu nedenle, 01.04.2015 tarihinden itibaren Aile Hekimliği dışındaki tüm birinci basamak sa...

Medula Eczane Provizyon Sistemi 2014 yılı satış hasılatı

Yazar : vlknsr
Tarih : 27 Mart 2015

TEB web sayfasında yayımlanan yazı ile; Bilindiği üzere Birliğimiz ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında imzalanan Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol 7.1. maddesi “Kurumla eczane arasında bu protokol esaslarına göre sonraki her yılın Nisan ayında sözleşme yenilenecektir. Kurum ile TEB arasında yapılacak ek protokol veya protokollerle düzenleme yapılması halinde, sözleşmeli eczacı bu düzenlemelere uymakla yükümlüdür. Kurum, protokol hükümlerini kabul eden ve başvuru formunu getiren her eczacı ile (feshi gerektirecek hususlar nedeniyle sözleşmeleri feshedilenl...

Medula Eczane Provizyon Sistemi Yurtdışı Almanya Reçeteleri

Yazar : vlknsr
Tarih : 6 Şubat 2015

Adana Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi’nden Odamıza gelen yazıda; MEDULA Eczane Provizyon Sistemine girilen Yurtdışı Almanya Sigortalılarının reçeteleri ile ilgili incelemede sıklıkla iade ve kesinti yaşandığı, bununla ilgili eksiklik ve hataların neler olduğu bildirilmiştir. Almanya ile yapılan Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri kapsamında Kurum tarafından sağlık hizmeti verilen kişiler için düzenlenen reçeteler, 01.04.2014 tarihinden itibaren YUPASS numarası ile provizyon alınmak suretiyle MEDULA üzerinden fatura edilebilmektedir. Bu grup reçetelerin incelenmesinde sıklıkla iade / kesinti gerekçesi olan eksiklik v...

Medula Eczane Fatura Teslimi Hakkımda

Yazar : vlknsr
Tarih : 3 Şubat 2015

A,B,C Yurtdışı Almanya, Yurtdışı Manuel (her ülke için ayrı fatura), kan ürünü için ayrı fatura kesilmesi, ** Reçetelerin ait olduğu gruba göre ayrı ayrı tanzim edilmesi, ** Hasta listesine göre doğru şekilde numaralandırılması, ** Her grubun hasta listesi, reçeteleri, fatura aslı ve fatura 2.nüshasının hangi gruba ait olduğu, Eczane sicili ve dökümü yazılmış olan çuval (içi naylonlu) yada havalı zarfa reçete sayısına göre) konulması, ve ağzının kapalı olarak Kuruma teslim edilmesi, ** 2 adet döküm özet bilgisinin (her bir grup için 2 adet ) kuruma teslim anında hazır olması (döküm özetleri kuruma teslimde kaşelenip bir ...

Adana Eczacı Odası İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Sertifikaları

Yazar : vlknsr
Tarih : 21 Ocak 2015

Bilindiği üzere eczane personelimiz için alınması zorunlu olan iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri Eczacı Odamız aracılığıyla Hekimbey İş Sağlığı ve Güvenliği tarafından eczane çalışanlarımıza verilmişti. AdanaEczacı Odamızda yapılan bu eğitimlere 1524 eczane çalışanımız başvurmuş ve 1415 eczane çalışanımız bu sertifikayı almaya hak kazanmıştır. Bununla birlikte eğitimlere isim yazdırmasına rağmen 11 eczane çalışanımız ise eğitimleri tamamlayamadıkları gerekçesiyle sertifika almaya hak kazanamamışlardır. Bu eğitimleri tamamlayamayarak sertifika alamayan 109 eczane çalışanımız ile birlikte eczanelerde yeni iş...

Medula Eczane TC Kimlik no Hatalı Giriş

Yazar : vlknsr
Tarih : 14 Ocak 2015

Medula Eczane Sistemine Hatalı  T.C  Giriş Yapılması hakkında duyuru: medula eczane sgk Medula eczane Provizyon Sistemine giriş yaparken Aynı Ad ve Soyada sahip hak sahiplerinin T.C Kimlik Numaraları kontrol edilmeden reçete karşılandığı, diğer hak sahiplerinin mağdur olmasına neden olunduğunun tespit edildiği bildirilmiştir. Eczanelerin mutlaka hastaların T.C Kimlik numaralarını kontrol ederek vermeleri ( reçetede yazan T.C’nin aynı isim ve soyisimli başka bir hastaya ait olabileceğini dikkate alarak) hatalı T.C ‘den dolayı medula eczane sistemine yanlış kayıtlar girildiğinde hak sahiplerinin tıbbi geçmişleri de birbirine karışabileceği...

Medula Hastane, Medula Eczane, Medula Optik SGK Duyuru

Yazar : vlknsr
Tarih : 6 Ocak 2015

SERVİS MASASI SON KULLANICI KULLANIM KLAVUZU Başkanlığımızda faaliyet göstermekte olan Medula Hastane, Medula Eczane, Medula Optik ve Medula Şahıs Ödemeleri birimlerine gün içersinde birçok sorun bildirilmekte ve çözüm istenmektedir. Tüm bu oluşan sorunların çözümü için yeterli insan kaynağı mevcut durumda olsa bile, bu kişiler arasında koordinasyonlu bir çalışma yapılabilmesi, müşterilerin daha iyi hizmet alabilmesi, çözüme daha çabuk ulaşılabilmesi ve bildirilen ve çözülen tüm kayıtların elektronik ortamda saklanması gibi birçok olanakları sağlayacak bir uygulamanın hayata geçirilmesi büyük önem oluşturmuştur.Bildiril...

Medula Optik Fatura Düzenleme

Yazar : vlknsr
Tarih : 23 Aralık 2014

(1) Optisyenlik müesseseleri, hem kendi sistemleri üzerinden Kurum adına basılı olarak (üçer nüshalı), hem de MEDULA-Optik sisteminden elektronik olarak; Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan kişilerin tümünü kapsayan tek bir fatura düzenleyeceklerdir. a) Yabancı ülkelerle yapılan sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan ve sosyal güvenlik il müdürlüklerince düzenlenmiş ve onaylanmış Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi (aslı veya fotokopisi) ile müracaat eden kişilere ait faturalar ülke bazında ayrı ayrı olmak üzere ve MEDULA-Optik sisteminde gerekli düzenlemeler y...

1/512345
Sitemiz de bulunan 1 kategoride ki 36 yazımıza toplam da 0 yorum yapılmıştır.
Tasarım : Anıl Güzel - Kodlama ve Entegre : Burak İşci